Translations:Main Page/13/nl

From sona pona, the Toki Pona wiki

Partikels – Functiewoorden die structuur geven aan zinnen