Translations:Main Page/13/pl

From sona pona, the Toki Pona wiki

Partykuły – Słowa funkcyjne potrzebne do konstruowania zdań