Translations:Main Page/13/pl

From sona pona, the Toki Pona wiki
Revision as of 16:27, 4 February 2024 by .hecko (talk | contribs) (Created page with "'''Partykuły''' – Słowa funkcyjne potrzebne do konstruowania zdań")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Partykuły – Słowa funkcyjne potrzebne do konstruowania zdań