Translations:Main Page/5/pl

From sona pona, the Toki Pona wiki

$nanpa razy tyle, ile jest słów w pu